Nyråd Og Omegns Kogræsserlaug
dinko.dk

 

 Vedtgter 
 Kreatur aftale 
 Naturplejeaftale 
 Tilsynskalender 
 Vejledning 
 Bestyrelse 
 Kontakt 
  Om NOOK  
|
  Medlemskab  
|
  Vedtgter  
|
  Arrangementer  
|
  Galleri  
|
  Tilsyn  
|
  Logbog  
|
  Kontakt Nook  

 

                                                                                                                                                    

 Velkommen til Nook

Nyråd og omegns kogræsserlaug

 Nook er etableret primo 2012.

Det er i år vores 7. sæson og anden gang vi har udsat 3 kreatur på et areal øst for Nyråd by.
Kvæget er leveret af landmand Niels Poulsen fra Store Damme på Møn.

Arealet er det grønne område, som er afgrænset af Fladbækvej, Ålevænget og Mønsvej.

 

Arealet er stillet til rådighed af Vordingborg Kommune til gengæld for,
at Nook medvirker til pleje af naturen, herunder med en passende afgræsning.
Arealet er en del af et større nyetableret grønt område, som tillige rummer nyplantet skov.

 Endvidere produceres kød til foreningens medlemmer.