Om NooK

Velkommen til Nook (Nyråd og omegns kogræsserlaug)

 

Nook blev etableret primo 2012.


Hvert forår udsættes typisk 3 stykker kødkvæg på et areal øst for Nyråd by. Kvæget hentes igen og slagtes i starten af november til gavn for laugets medlemmer. Der anvendes ikke sprøjtemidler eller kunstgødning. Arealet er indrammet med rødt på kortet


Kvæget leveres af landmand Niels Poulsen fra Store Damme på Møn.

Arealet er stillet til rådighed af Vordingborg Kommune til gengæld for, at Nook medvirker til pleje af naturen, herunder med en passende afgræsning.
Arealet er en del af et større nyetableret grønt område, som tillige rummer nyplantet skov.